شهردار شهر سهند


 
پيام سرپرست شهردار
یکی از بزرگترین نعمت های الهی توفیق خدمات رسانی به مردم و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی آسان و به تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی آسان کردن زندگی برای مردم است.
شهرهای عصر حاضر به عنوان جلوه گاه تمدن انسانی خواستگاه پیچده ترین مشکلات و چالش هایی هستند که پای به پای پیشرفت دانش بشری حرکت میکنند و بعضا از آن پیش میگیرند. شهرهای جدید کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فراخور همین امر و جایگاه کنونی آنان،مدیران شهری را با مشکلات گوناگون در زمینه های حمل و نقل،محیط زیست، زیر ساختها ، فقر،مسکن و غیره روبه رو نموده اند. در این رابطه شهرداری ها به عنوان مهمترین رکن مدیریت شهری با توجه به حجم وسیع و تنوع وظایف فعالیت هایشان افزایش انتظارات و توقع شهروندان از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر با پیچیدگی و چالش های فراوان روبه رو هستند به نوعی که اداره شهرها به شیوه های سنتی امکان پذیر نبوده و ضرورت مدیریت شهرها بر اساس تفکر و روش های علمی دوچندان شده است و در این راستا برنامه ریزی به عنوان زیر بنای مدیریت علمی محسوب می گردد. برای تحقق این امر مهم علاوه بر اینکه ضرورت دارد مدیران شهری خدمت رسانی و تسهیل زندگی برای مردم را دغدغه اصلی سرلوحه جهت گیری ها و انجام اقدامات خود قرار دهند لازم است با دستاوردهای علمی و اجرایی و شناخت همه جانبه و مطابق با واقعیت شهر، شهروندان،مدیریت شهری،تحلیل آنها نسبت به هدف گذاری،برنامه ریزی جامع،دقیق و اثربخش اقدام و تحقق چشم انداز شهر را عملی سازند که توفیق در این امر نیازمند بهره گیری از نظرات و رویکردهای نوین برنامه ریزی از یک سو و حضور و مشارکت موثر و فراگیر مردم با مجموعه شهرداری از سوی دیگر است به همین منظور و برای برون رفت از محیط تصمیم سازی ها روزمره و سیاست های سلیقه ای که بدون شک آینده شهر را مورد تهدید قرار می دهد،هدایت و مدیریت راهبردی شهر بر مبنای چشم اندازی که بر اساس ارزش های مشترک جامعه و طرف های ذینفع شکل گرفته باشد اجتناب ناپذیر نماید. برای رسیدن به اهداف بزرگ در زمینه های مدیریت شهری با توکل به خداوند متعال،با سرلوحه قراردادن سیرت پاک ائمه اطهار در سایه حضرت ولی عصر(عج) و با بهره مندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری با تکیه بر تعهد، تخصص و دانش با به کارگیری صحیح منابع موجود و برنامه ریزی درست و با همکاری سایرارگانها با مجموعه شهرداری، شهر را به یک محیط پاک، سالم و عاری از هرگونه بی عدالتی تبدیل کرد.
 
                                                                                                                                          محمد محمدی 
  سرپرست شهرداری شهر سهند