تاریخ : دوشنبه 18 تير 1403
کد 76

خبر

جلسه

جلسه محمدی سرپرست شهرداری سهند با مدیریت منطقه شمالغرب کشور بانک شهر در خصوص ارائه خدمات بانکی بهتر به شهروندان با افتتاح شعبه در شهر سهند

جلسه محمدی سرپرست شهرداری سهند با مدیریت منطقه شمالغرب کشور بانک شهر  در خصوص ارائه خدمات بانکی بهتر به شهروندان با افتتاح شعبه در شهر سهند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند در این دیدار که به منظور گسترش تعاملات دوجانبه برگزار شد محمدی سرپرست شهرداری گفت: از گذشته تا کنون بانک شهر با شهرداری ارتباطات مفید و موثری داشته و این مهم موجب توفیق در خدمت رسانی به شهروندان شده است.
محمدی  با تاکید بر اینکه همکاری شهرداری با بانک شهر در راستای ارتقای سطح زندگی شهروندان محترم می‌باشد و با توجه به این بانک شهر یک باجه در شهر سهند دارد و شهروندان جهت انجام امورات بانکی باید به خارج شهر بروند ، از مدیریت منطقه ای بانک شهر خواست تا به زودی نسبت به افتتاح شعبه در این شهر اقدام کند که مدیریت منطقه ای بانک شهر نیز متعهد گردید ظرف مدت یک ماه نسبت به این امر اقدام کنند.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 18 تير 1403
  • توسط سعید فضلی
عکسی برای این آلبوم ثبت نشده است.