تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1402
کد 69

خبر

نصب تصاویر شهدا

نصب تصاویر شهدا ی دفاع مقدس با آرم کنگره ده هزار شهید آذربایجان شرقی توسط روابط عمومی شهرداری شهر سهند
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 26 مهر 1402
  • توسط سعید فضلی