منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توسط مهندس نظامی شهردار سهند به شورای اسلامی سهند  تقدیم شد.

 

تاریخ تنظیم خبر : ۹۷/۱۰/۲۹//روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سهند//

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی