منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

با توجه به پایداری نسبی هوا و شرایط مناسب جوی ، خدمات لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر توسط شهرداری سهند  بطور مداوم در حال انجام بوده و نظارت فنی توسط مهندس وکیلی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سهند از عملیات و نحوه اجرایی لکه گیری اسفالت شهر صورت گرفت.

.

۹۷/۱۰/۲۳//روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سهند//

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی