منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

آخرین جلسه بررسی دفترچه تعرفه عوارض محلی  سال ۱۳۹۸شهرداری سهند با حضور مهندس نظامی  شهردار سهند و مسئولین واحدها و اعمال تغییرات وارسال آن به شورای اسلامی شهرسهند در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ جهت بررسی و تصویب و سیر مراحل قانونی.

 

/روابط عمومی شهرداری سهند/

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی