منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

شهرداری سهند در نظر برابر بند چهارم مصوبه شماره 105 شورای اسلامی شهر سهند از طریق برگزاری مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید .

تاریخ تنظیم خبر : 13.10.97  /// روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی