منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

کارگروه فرهنگی - اجتماعی شهرستان اسکو به ریاست مرتضی محمدزاده فرماندار این شهرستان  وبا حضور شهرداران سه گانه تابعه  برگزار شد.
محمدزاده در این جلسه با انتقاد از داده های آماری غیر قابل اتکا در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: اصل اول در حل هر مسئله ای، شناخت دقیق مسئله و ابعاد مختلف آن است. اما متاسفانه این شناخت در حوزه مسائل اجتماعی به دلیل پیچیدگی ذاتی آن و نبود داده های کافی وجود ندارد.
وی افزود: باید در واکاوی مسائل اجتماعی به عوامل زیربنایی آسیب ها توجه شود و تنها در این صورت خواهیم توانست برنامه ریزی دقیقی جهت حل معضلات اجتماعی داشته باشیم.

نظامی شهردار سهند هم با اشاره به جمعیت روزافزون سهند بر لزوم افزایش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باتکیه بر ارزش های دینی و اسلامی در این شهر تاکید کرد و گفت : تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه در شهر سهند انجام گرفته و از کارشناسان خبره نیز بهره گرفته ایم و در طی روزهای آینده نیز اقدامات و برنامه های فرهنگی مناسب با شهروندان در فاز های مختلف برگزار خواهد شد .

تاریخ تنظیم خبر : 97.10.11  //روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی