منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

شهردار سهند به همراه بخشدار مرکزی اسکو از نمایشگاه توانمندی های معماری دانشگاه سماء سهند بازدید نمود . همچنین از واحد های خیاطی ، مکانیک و سایت رایانه این این دانشگاه بازدید به عمل آمد . شهردار سهند رد این بازدید بر لزوم همکاری دانشگاه با شهرداری در زمینه استفاده از علوم این دانشگاه در طراحی المان های شهری متناسب با معماری ایرانی اسلامی تاکید کرد .

 

تاریخ تنظیم خبر : 97.9.11  // روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سهند

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی