منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

شهردار سهند به منظور حل پاره ای از مشکلات در خصوص  رعایت حریم ساخت و سازی شهری و جلوگیری از تداخل آن با تاسیسات  شهری با رئیس امور برق سهند دیدار کرد .

عباداله نظامی در این نشست  بر لزوم رفع حریم ساختمان ها و رعایت قانونی آنها با خطوط فشار قوی و رعایت آنها از سوی پیمانکاران و مالک ساختمان ها تاکید کرد و گفت : لازم است هرگونه نصب و جاگذاری تیرها ی برق و خطوط فشار قوی  با استعلام از دستگاه های مربوط انجام گرفته  تا بعدا دچار مشکل نشویم .

شهردار سهند گفت : این شهرداری از صدور مجور و پروانه پایان کار به پیمانکاران و مالکین ساختمان هایی که اصول و ضوابط شهرسازی را رعایت نکنند  جلوگیری خواهد کرد .

محمدی رئیس امور برق سهند هم گفت : لازم است دستگاههای خدمت رسان وپیمانکاران واحد های  ساختمانی قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی ، نسبت به استعلام از دستگاه های مربوطه اقدام کرده و پیمانکاران و مالکین ساختمان ها و ابنیه نیز این اصول را رعایت فرمایند .

تاریخ تنظیم خبر : 97.7.11  // روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی