منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

نشست ستاد معاینه فنی شهرداری سهند با حضور شهردار، کارشناسان عمرانی و خدماتی سهند ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست و نماینده راهور شهرستان اسکو در محل  دفترشهرداری سهند برگزار شد.

عباداله نظامی در این نشست  ضمن بررسی دستور جلسه ، با صدور کار برگ شماره 2 اولیه موافقت و بر اجرای سریع معاینه فنی تاکید کرد .

شهردار سهند گفت : با توجه به اینکه شهر جدید سهند دربرنامه جامع ایمن و مروج سلامت قرار دارد برای افزایش سطح خدمات رسانی به ناتوانان جسمی و معلولین ، الزام نمودند در اجرای احداث مرکز معاینه فنی باید ضوابط مناسب سازی  و رعایت حقوق معلولین رعایت شود .

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی