منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سهند به منظور ارزیابی کمبود ها و نواقص فضاهای سبز شهری و پارک های موجود از این محل ها بازدید کردند.استفاده از شیوه های نوین آبیاری ،توسعه فضای سبز با استفاده از درختچه های بومی و ارقام مقاوم در برابر کم آبی و نگهداری فضای سبز موجود از موضوعات مورد ارزیابی این بازدید بود .

 

تاریخ تنظیم خبر:۹۷.۶.۳۱//روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهنو

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی