منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

در جلسه هیات عالی مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری سهند طرح فرهنگ سازی و اقدامات تشویقی تفکیک زباله  به منظور ارتقاء ارزش افزوده و حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

عباداله  نظامی شهردار سهند  گفت : مقرر شده شرکت عمران شهر جدید سهند  با رعایت ضوابط و مقررات دفع پسماند ، با تدارک قطعه زمینی در بیرون از محدوده خطر پذیری شهری  و تحویل آن به شهرداری  اقدام نموده و این شهرداری  طبق ضوابط نسبت به  برگزاری فراخوان در این زمینه اقدام  نماید .

همچنین بحث  تفکیک زباله از مبداء و نحوه  فرهنگ سازی آن در بین شهروندان  مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

تاریخ تنظیم خبر : 97.6.20 // روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی