منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

نام و نام خانوادگی : بهزاد فرتوت

میزان تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  مدیریت اجرایی

عنوان پست سازمانی : مسئول مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری سهند

تصویر تصادفی

jahesh tolid 1.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی