منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 

سهند به عنوان اولین شهر جدید در شمالغرب کشور نیازمند جهشی بزرگ در عرصه های مختلف از جمله سرمایه گذاری و مشارکت اقشار مختلف در امر توسعه، نوسازی و ایجاد فضای عملکردی گوناگون مورد نیاز شهر، متناسب با اصول شهرسازی و معماری نوین بوده که در همین راستا واحد سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سهند تسهیل و تسریع در روند جذب و به کارگیری سرمایه ای مردمی در جهت بهبود این بخش و ایجاد درآمدهای پایدار برای توسعه شهری در آتیه را در دستور کار خود قرار داده و به منظور دستیابی به این مهم، راهبردهای ذیل را محور حرکت خود قرار داده است:

1- استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور دستیابی به تحولات اساسی در زمینه برنامه ریزی های مکان شهری با استفاده از روش مشارکت.

2- روان سازی فعالیتهای مشارکتی با استفاده از ابزار تشکیل هیاتهای اجرایی سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در شهر سهند.

3- تمرکز بر سرمایه گذاری و مشارکتهای فرا منطقه ای.

4- همکاری با سرمایه گذاران در جهت انجام مطالعات امکان سنجی به منظور تعریف طرحهای مناسب با حداکثر ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی و اجتماعی.

5- تخصصی نمودن حوزه های کاری به منظور کوتاه کردن فرآیند مشارکت.

6- تعریف طرحها و پروژه های مشارکتی با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

7- شناسایی فرصتهای جدید سرمایه گذاری و بهره گیری کامل از آنها.

8- استفاده از توان مدیریتی بخش خصوصی و سرمایه گذاران در اجرای پروژه های مشارکتی.

9- مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری بخشهای مختلف مدیریت شهری جهت تامین منافع اجتماعی  و توسعه شهری.

10- انجام پروژه های عمرانی شهری با مشارکت سرمایه گذاران به منظور کاهش معضلات شهری و نظارت بر حسن اجرای آنها.

 

تصویر تصادفی

ghasem.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی