منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

1- نامه رسیده  به شماره 6101 - 22/6/93 از شهرداری در مورد تناقض موجود در بند 19 ماده 3 و تبصره 11 ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض محلي شهرداري در رابطه با كسري فضاي پاركينگ بعد از بحث و بررسي مقرر گردید متراژ پارکینگ طبق ضوابط شهرسازی برای هر واحد 25 متر مربع می باشد ولی در ساختمانهایی که در زمان شرکت عمران قبل از سال 86 پروانه دریافت نموده  و احداث گردیده اند محاسبه تبصره 19 ماده 3 دفترچه عوارض محلی بلا مانع می باشد با شش رای موافق به تصویب رسید.   

2- نامه رسيده به شماره 6024 - 18/6/93 از شهرداری درخصوص درخواست مالكين مبني بر دو مورد تغيير كاربري از سالن ورزشي به تجاري، بعد از بحث و بررسي مقرر گردید طبق مقررات و اقدامات قانونی  شهرداری حسب ضوابط بررسی های لازم را بعمل آورد . 

3- نامه رسيده به شماره 6142 - 22/6/93  از شهرداري درخصوص درخواست جمعي از اهالي كوي نگين مبني بر نامگذاري معابر و محلات و پيرو پيگيريهاي مكرر اعضاي شوراي اسلامي از شركت عمران سهند در اين خصوص و  نامه رسيده به شماره 3339/93/ص -  25/6/93  از شركت عمران و ارسال نقشه‌ي نامگذاري شده پيشنهادي براي محلات و خيابانهاي نگين،  بعد از بحث و بررسي با شش رای موافق مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد مراتب جهت تصويب به شوراي نامگذاري واقع در فرمانداري شهرستان  ارسال گردد. 

  4-  در خصوص نامه رسیده در مورد تجلیل از ورزشکار نمونه در خصوص دریافت حکم قهرمانی مقرر گردید شهردار محترم از محل ماده 17 مبلغ 200000 تومان جهت تجلیل از این ورزشکار پرداخت گردد.

5- نامه رسیده  به شماره 6480 - 30/6/93  از شهرداری درخصوص ارسال چهارده مورد درخواست شهروندان جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده پنج استان، بعد از بحث و بررسي مقرر گردید طبق مقررات و اقدامات قانونی  شهرداری حسب ضوابط بررسی های لازم را بعمل آورد . 

 6- درخصوص درجه شهرداري سهند پيرو نامه شماره 5040/1/1123 مورخه 16/7/93  فرمانداري شهرستان اسكو مقرر گرديد جناب آقاي دكتر قره سيد رومياني پيگيريهاي لازم را از وزارت كشور مبذول دارند تا با اختصاص درجه مناسب به شهرداري سهند، به جمعيت بالاي يكصدهزارنفري شهر سهند ارائه خدمات نموده همچنين بعد از تثبيت آمار جمعيتي سهند استقرار ساير ادارات نيز قابل پيگيري خواهد بود.  

7- نامه رسیده  به شماره 6898 - 8/7/93 از شهرداری درخصوص اعمال تخفيف ده درصدي در عوارض تفكيك طبقاتي شهرداري سهند به مالكين ساختمانهايي كه در نماي آنها نورپردازي و roof garden طراحي و اجرا گرديده ، بعد از بحث و بررسي با 6 رأي موافق به تصويب رسيد.   

8- نامه رسيده به شماره 7369 - 19/7/93 از شهرداری درخصوص فروش آهن آلات موجود در كارگاه اماني از طريق مزايده آزاد عمومي با توجه به استعلام صورت گرفته ، بعد از بحث و بررسي با 6 رأي موافق به تصويب رسيد.  

9- ) نامه رسیده  به شماره 7499 مورخه 22/7/93 از شهرداری سهند درخصوص تامین هزینه خرید قیر ، بعد از بحث و بررسی با پنج رأی به تصویب رسید .

10- نامه‌هاي ثبت شده در دفتر شورا به شماره‌هاي 684  - 24/7/93 و 689 24/7/93  و 696- 27/7/93 رسیده از هیئت های حسینی شهر سهند ، بعد از بحث و بررسی با پنج رأی موافق مقرر گردید جهت مساعدت مالی به شهرداری ارسال گردد.

تصویر تصادفی

jahesh tolid 1.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی