منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

اهم مصوبات شوراي اسلامي شهر سهند در دی  ماه 1392 :

1- نامه رسيده از شهرداري به شماره 8191 مورخه  92/9/24  در خصوص تخفيف عوارض در صورت پرداخت نقدي بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء به تصويب رسيد.

2- نامه رسيده از شهرداري به شماره 8705 مورخه 92/1014  درخصوص برگزاري مناقصه آزاد عمومي جهت تكميل ساختمان آتش نشاني، بعد از بحث و بررسي موافقت گردید. 

3- نامه رسيده از شهرداري به شماره 8445  مورخه 92/10/1  درخصوص برگزاري مزايده جهت فروش خودروهاي فرسوده شهرداري طبق ليست ارائه شده (شوگا – نیسان – پیکان وانت )، بعد از بحث و بررسي موافقت گردید.

4- نامه رسيده از شهرداري به شماره 8515 مورخه 92/10/5  درخصوص انعقاد قرارداد تهيه و نصب پلاک  ده رقمي پستي با دريافت هزينه از صاحبان املاك بعد از بحث و بررسي مقرر شد از طريق برگزاري مناقصه محدود در اسرع وقت اقدام شود.

5- نامه رسيده از شهرداري به شماره 7956 مورخه 92/916  درخصوص خريد خودروي مجهز به دو ديفرانسيل جهت انجام امورات خدمات شهري شهرداري، بعد از بحث و بررسي به تصويب رسيد. 

6- نامه رسيده از هيئت امناي مسجد صاحب الزمان در خصوص کمک و مساعدت به مسجد جهت احداث آشپزخانه  با شماره ورود به دفتر 361 مورخه 92/1014  بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد از محل ماده 17 پرداخت گردد.

7- در خصوص نامه رسيده به شماره 294  مورخه 92/9/7 درخصوص پل رو گذر عابر پياده در پليس راه خسروشهر مقرر گرديد بعلت ضرورت وجود پل روگذر در آن محل جهت جلوگيري از اتفاقات ناگوار نامه فوق طي نامه اي به فرمانداري محترم و اداره راه و شهرسازي شهرستان به منظور جلوگيري از اتفاقات ناگوار ارسال گردد. تا در خصوص احداث پل روگذر عابر پیاده  اقدامات قانوني بعمل آيد.

8- نامه رسيده از كميسيون خدمات درخصوص ايجاد بازارچه هفتگي در شهر سهند بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد شهردار محترم زمين مناسبي بدين منظور در نظر گرفته و جهت تصويب به دفتر شورا ارسال نمايند.

9- نامه رسيده از كميسيون خدمات درخصوص مشكل روشنايي بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد موضوع طي نامه اي از فرمانداري و اداره برق شهر سهند ارسال شود و در مورد بند دوم احداث پنج راهي در ورودي شهر كه از طريق شركت عمران احداث خواهد شد  مقرر شد موضوع از شركت عمران پيگيري گردد.

10- نامه رسيده از كميسيون فرهنگي بعد از بحث و بررسي با توجه به لزوم استقرار كانكس در فاز سوم مقرر شد شهرداري نسبت به استقرار يك سري كانكس هاي شهرداري در محل فاز 3 اقدام و يك باب از واحدهاي آن را جهت ارائه محصولات فرهنگي براي اهالي فاز 3 اختصاص دهد و از طريق مزايده نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

11- درخصوص نامه شماره 8191 مورخه 92/9/24 از شهرداری و عطف به بند سوم نامه شماره 6229/1/3/112 مورخه 92/10/11 از فرمانداری اسکو درخصوص کاهش عوارض اخذ پروانه ساختمانی تا 15 درصد و کاهش عوارض جرایم ماده صد تا 25 درصد به شرط پرداخت نقدی به حساب شهرداری،  بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء از دوازده بهمن تا پایان سال جاری (1392)  موافقت گردید.

12- نامه رسيده از فرمانداری به شماره 6634/1/1123 مورخه 92/10/30 در مورد هزینه های طرح جمعیت شماري شهر سهند با استناد به صورتجلسه های شماره های 3 مورخه 92/6/27 و 6 مورخه 92/7/15 شورای اسلامی سهند، شهرداری آماده عقد قرارداد جهت اجرای سرشماری مجدد آمار خانوار و جمعیت شهر سهند به مبلغ   -800/000/000 ریال (هشتاد میلیون تومان) میباشد .

13- در خصوص نامه ثبت شده در دفتر  به شماره 364  مورخه 92/10/15  درخصوص مشکلات روشنایی خیابان و محلات تعاونی یک ایدم مقرر شد عین نامه جهت اقدامات لازم و اساسی به اداره برق ارسال گردد.

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی