منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

اهم مصوبات شوراي اسلامي شهر سهند در آذر ماه 1392 :

 

1- درخصوص تامين مسائل بهداشتي غرفه‌هاي ميوه و تره بار ميادين سطح شهر طي بازديد ميداني اعضاي شورا با توجه به بند يك صورتجلسه كميسيون خدمات با اكثريت آراء مقرر گرديد شهردار محترم درخصوص چگونگي تامين سرويس‌هاي بهداشتي اين غرفه‌ها نظرات كارشناسي را در اسرع وقت به دفتر شوراي اسلامي ارسال نمايند. 

2- درخصوص خيابان مسير برگشتي اسكو به سهند (خيابان جنب شركت گاز) طي بازديد ميداني اعضاي محترم با توجه به عرض كم خيابان مذكور و  وجود ترافيك سنگين مخصوصاً در روزهاي تعطيل با توجه به بند دوم صورتجلسه كميسون خدمات شورا با اكثريت آراء مقرر گرديد شهردار محترم در جهت عريض كردن خيابان مذكور با رعايت كليه‌ي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي اقدام لازم معمول نمايند.    

3- با توجه به درخواست مكرر مؤسسات آموزشي و مهدكودك ها براي استفاده از سالن فرهنگسراي شهرداري جهت برگزاري مراسمات بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد شهردار محترم جهت حمايت از مسائل فرهنگي و آموزشي با اخذ مبلغ1200000ريال براي  هر جلسه 3 ساعته در اختيار نهادها و مؤسسات دولتي و غير دولتي و غير انتفاعي قرار دهد.   

4- در خصوص  نامه رسيده به شماره 273  مورخه 92/9/9  مقررگرديد شهردار محترم در خصوص پياده رو هاي جلوي مجتمع نشاط و كليه پياده روهاي فاز يك اقدامات لازم را جهت رفاه حال شهروندان بعمل آورد.

5- در خصوص نامه رسيده به شماره 253 مورخه 92/9/4 درخصوص مشكلات مطرح شده در مورد فاضلاب منطقه فاز دو فلكه نگين مقرر گرديد طي نامه اي مشكلات فوق به فرمانداري و اداره فاضلاب جهت هرگونه مساعدت از طريق دفتر شورا ارسال گرديد .

6- در خصوص نامه رسيده به شماره 294  مورخه 92/9/7 درخصوص پل رو گذر عابر پياده در پليس راه خسروشهر مقرر گرديد بعلت ضرورت وجود پل روگذر در آن محل جهت جلوگيري از اتفاقات ناگوار نامه فوق طي نامه اي به فرمانداري محترم و اداره راه و شهرسازي شهرستان به منظور جلوگيري از اتفاقات ناگوار ارسال گردد. تا اقدامات قانوني بعمل آيد. -

7- درخصوص نامه ثبت شده  به شماره 7725  مورخه 92/9/10 و رسيده به شماره 279 مورخه 92/9/10 در خصوص كمك مالي به حوزه مقاومت بسيج فتح سهند مقرر گرديد شهرداري  نسبت به پرداخت مبلغ فوق مساعدت لازم را بعمل آورد.

8- در خصوص نامه ثبت شده به شماره 7580 مورخه 92/9/6 و رسيده به شماره 263 مورخه 92/9/6 مقرر گرديد بعد از بحث و بررسي اعضاي محترم در جلسات هفته آينده جهت نامگذاري معابر و خيابانهاي فاز 3 تا تصميمات نهايي اتخاذ گردد.

9- در خصوص نامه ثبت شده به شماره 7523 مورخه 92/9/4 و نامه رسيده به شماره 257 مورخه 92/9/4 در مورد اعمال ماده 48 شرايط عمومي پيمان به پروژه پارك بزرگ شهرداري ، بعد از حضور شهردار محترم و ارائه توضيحات لازم در مورد پروژه مورد نظر بعد از بحث و بررسي هاي انجام شده مقرر گرديد ، در صورت موجود بودن مشاركت كننده در اين حوزه كه ساخت پارك متوقف نشود و با حفظ و در نظر گرفتن شرايط عمليات اجرايي موجود در طرح مشاركت ارائه شده و بسته كارشناسي شده  موافق مي باشند .

10- مقرر گرديد با توجه به بازديد اعضاء از شهر جديد انديشه به روز پنجشنبه راس ساعت 14.30 طي دعوت رسمي از مدير عامل محترم شركت عمران شهر سهند  و شهردار محترم جهت تبادل افكار و بررسي مشكلات مربوط به شهر جلسه اي در محل دفتر شورا  تشكيل گردد.

11- بعد از بحث و تبادل نظر در مورد تغيير كاربري در رابطه با كل قطعات سطح شهر مقرر گرديد شهرداري بدون اخذ مصوبه از شورا هيچ گونه اقدامي در رابطه با تغيير كاربري انجام نداده و از ارجاع پرونده ها بدون نظر شورا به ماده 5 خود داري نموده و ضمناً هرگونه تغيير كاربري بدون نظر شورا فاقد اعتبار مي باشد و شهرداري از ارائه هرگونه خدمات به اين واحدها خودداري نمايد.در ضمن رونوشت اين مصوبه به ادارات كميسيون ماده 5 ، شركت عمران و واحدهاي مربوطه ارسال شود.

12- مقرر شد شهرداري طي نامه اي كليه فضاهاي عمومي و تجهيزات و تاسيسات شهري فازهاي شهر را از شركت عمران درخواست و طي صورت جلسه اي تحويل بگيرد.

13- با توجه به اعتراضات و طومارها و نامه هاي رسيده در خصوص نارضايتي مردم از خدمات ارائه شده در فاز دو و سه  بعد از بحث و بررسي مقرر گرديد شهردار محترم طي نامه اي به شركت عمران آمادگي خود را جهت تحويل گرفتن فاز دو بعد از رفع كليه نواقصات اعلام نمايد تا بتوانيم خدمات ارزنده و قابل قبولي به مردم فهيم ارائه نماييم.

14- بعد از بحث و بررسي در مورد خدمات رساني بهتر به مردم فهيم سهند مقرر گرديد شهردار محترم نسبت به تشكيل كميسيون هاي ماده 77 و بند 20 ماده 55 در اسرع وقت اقدام نمايد.

15- مقرر گرديد بعد از اصلاح كليه فيش ها ي عوارض توزيع شده در سطح شهر ، شهرونداني كه عوارض خود را تا پايان امسال تسويه نمايند از تخفيف 30% برخوردار گردند .

16- در خصوص نامه رسيده به شماره 300 مورخه 92/9/18 در خصوص تعبيه سرعت گيرهاي مناسب و علائم هشدار دهنده در مكان هاي مناسب شهر به شهرداري ارسال تا اقدامات قانوني را انجام دهند.

17- طبق توافقات مابين شركت عمران و شهردار محترم و اعضاي شورا مقرر گرديد جلسات منظم هر 15 روز با موارد ذكر شده صورت گيرد.

18- مقرر گرديد زمينهاي با كاربري عمومي در تمام فازها در اختيار شهرداري قرار گيرد . -

19- مقرر گرديد در فاز دوم و سوم در  اولويت اول جداول، آسفالت ، پي ور و ساير خدمات زيربنايي و روبنایی  از طريق شركت عمران اقدام و خدمات شهري (نمك پاشي و زباله) از طريق شهرداري اقدام شود.

20- با توجه به افزايش جمعيت و نياز شهر به گورستان بعد از بحث و بررسي در اين خصوص مقرر گرديد شركت عمران زمين مناسبي براي اين امر اختصاص دهد. 

 

تصویر تصادفی

ghasem.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی