منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

1- نامه رسیده از شهرداری درخصوص بررسي و اعلام نظر مبني بر ايجاد مركز معاينه فني خودروهاي سبك در سهند، پيرو بند (5) صورتجلسه شماره 47 مورخه 11/4/93 شوراي اسلامي بعد از بحث و بررسی  مقرر گردید  شهردار محترم طی نامه ای کتبی درخواست خود را به صورت شفاف و اسناد زمین به نام متقاضی را به دفتر شورا جهت بررسی ارسال نماید.

2- نامه رسیده از شهرداری درخصوص شناسايي مكانهاي مناسب در سطح شهر جهت نصب دستگاههاي خودپرداز بعد از بحث و بررسي طی نامه رسیده از کمیسیون خدمات با 7 رای موافق مقرر گردید  شهردار محترم در محوطه آتش نشانی  واقع در فاز 2 نبش میدان جانبازان محوطه ای را جهت این امر مهم اختصاص دهند.

3- نامه رسيده از شهرداری درخصوص واگذاري مغازه هاي شهرداري به صورت تهاتري جهت پرداخت بدهي و طلب پيمانكاران و تأديه ديون شهرداري، بعد از بحث و بررسي  با توجه به برگزاری مزایده در همین راستا طی صورتجلسه  شماره  61- 6/7/93 در صورت عدم  برنده شدن در مزایده ی مصوب موضوع فوق در جلسات بعدی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

4- نامه رسيده از شهرداری درخصوص واگذاري حسابرسي سال 1392 شهرداري سهند پيرو نامه شماره 66262/42/11- 5/7/93 معاونت امور عمراني استانداري آ.ش به موسسه آريا بهروش با مبلغ -/000/000/42 ريال بعد از بحث و بررسي مقرر گردید قیمت رسیده از استانداری و مکاتبات در این راستا جهت  بررسی به دفتر شورا ارسال گردد.

5-  نامه رسيده از شهرداری درخصوص تحويل سالن ورزشي شركت عمران سهند در فاز يك به شهرداري مورد روئیت اعضاء قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری برنامه و اولویت بندی های خود را به دفتر شورا ارسال نماید.

6- نامه رسيده از شهرداری درخصوص تحويل جايگاه CNG فاز 2 به شهرداري مورد روئیت اعضاء قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری برنامه و اولویت بندی های خود را به دفتر شورا ارسال نماید.

7- مقرر گردید جهت جلوگيري از بروز خسارات احتمالي توسط پيمانكاران شركت عمران در زمان حفاري از ادارات خدمات رسان اعم از آب و فاضلاب، مخابرات، برق و گازجهت مشخص شدن مسير تاسيسات و عدم اختلال در امور خدمات براي شهروندان محترم  استعلام انجام گيرد.

8- مقرر گردید ادارات خدمات رسان قبل از  قطعی های سراسری و منطقه ای اطلاع رسانی های لازم را جهت اطلاع شهروندان  از طریق آگهی و ارسال پیام کوتاه و ... انجام نمایند.

9- مقرر گردید با توجه به مشکلات موجود در زيرساخت هاي فاز 4 ، ادارات خدمات رسان در جهت رفع مشکلات مربوطه پیگیریها و اقدامات لازم را انجام دهند.

10- مقرر گردید شرکت عمران سهند محل هایی را که به عنوان کاربری تجاری در فاز های 3 و 4 واگذار کرده را با تعداد مغازه ها و کروکی دقیق محل های مربوطه در اسرع وقت به ادارات خدمات رسان جهت تهیه زیرساختهای لازم ارسال نماید ضمناً رونوشت آن را به دفتر شورا جهت پیگیری از ادارات مربوطه ارسال کند.

11- مقرر گردید با توجه به مشکلات فاضلاب در فاز 4 و همچنین منطقه نگین فاز 2 ، در جلسه ای جداگانه با حضور مدیر آب و فاضلاب سهند جناب آقای مهندس رضوی نژاد به  بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب پرداخته شود.     

12- نامه رسیده  از شهرداری درخصوص واگذاری بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG به بخش خصوصی  بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء مقرر گردید به استناد مصوبه جلسه کمیسیون خدمات با مبلغ پایه هجده  میلیون تومان از طریق برگزاری مزایده آزاد  با اخذ ضمانت نامه های معتبر با توجه به مبلغ فروش گاز و  بررسی کارشناسی و تخصصی موضوع در شرایط مزایده، از طريق مزايده آزاد انجام گیرد، ضمناً مقرر گردید از تاریخ 26/9/93 به مدت یک ماه پیمانکار فعال در جایگاه به فعالیت خود طبق قرارداد شرکت عمران ادامه داده و در این مدت مراحل مزایده در اسرع وقت توسط شهردار محترم صورت گیرد .

13- نامه رسیده  از شهرداری درخصوص ارائه نقطه نظرات در مورد پروژه های عمرانی شهرداری ، بعد از بحث و بررسي با اکثریت آراء مقرر گردید تا دو هفته آینده اعضای محترم نظرات خود را به صورت کتبی به دفتر شورا اعلام نمایند .

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی