منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 

اهم مصوبات شوراي اسلامي شهر سهند در اولين ماه فعاليت :

 

1- در اجراي مفاد ماده 16  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران(اصلاحي 6/7/1382) و ماده 3 آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها و ماده 4 آيين نامه داخلي شوراهاي اسلامي شهر اعضاي هيأت رئيسه شوراي اسلامي سهند با اكثريت آراء براي مدت يكسال به شرح ذيل انتخاب و معرفي گرديدند:

 

- آقاي اكبر آهكي به عنوان رئيس شورا

 

- آقاي خليل عبادي به عنوان نايب رئيس شورا

 

- خانم زينب شرفي به عنوان منشي شورا

 

- خانم سميه عبادي به عنوان خزانه دار شورا

 

2- طبق بند (2)  صورتجلسه شماره يك مورخه 12/6/92 با اكثريت آراء آقاي علي زندگاني فرزند فرج اله از كارمندان رسمي شهرداري سهند به عنوان سرپرست شهرداري سهند تا انتخاب شهردار جديد جهت انجام امورات شهرداري انتخاب گرديدند.

 

3- طبق بند (2) دومين صورتجلسه رسمي مورخه 23/6/92 آقاي بهرام روشني فرزند سيف الله با شماره شناسنامه 888  و كد ملي 1375729985 صادره از تبريز با اكثريت آراء به عنوان شهردار سهند انتخاب گرديدند. از خداوند منّان براي ايشان آرزوي توفيق، موفقيت و سربلندي در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) مسئلت مي‌نماييم.

 

4- طبق بند (2) صورتجلسه شماره سوم مورخه 27/6/92 درخصوص سرشماري آمار جمعيت جديد شهر سهند، بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد رئيس محترم شوراي اسلامي و شهرداري  طي ارسال مكاتباتي پيگيريهاي لازم را از جناب آقاي دكتر مسجدي معاون محترم برنامه ريزي استانداري بعمل آورند.

 

5- طبق بند (5) صورتجلسه شماره سوم مورخه 27/6/92درخصوص احداث پاركينگ عمومي جهت خودروهاي سنگين با توجه به بند 3030400001 مصوب در بودجه سال 1392 شهرداري سهند و جهت رفاه حال شهروندان با اكثريت آراء مقرر گرديد  اقدامات لازم از سوي شهرداري صورت پذيرد.

 

6- طبق بند (7) صورتجلسه شماره سوم مورخه 27/6/92جهت اطلاع رساني عملكرد شوراي اسلامي به عموم شهروندان و دريافت نظرات عموم مردم شريف سهند با اكثريت آراء مقرر شد سايت اينترنتي و سامانه پيام كوتاه براي شوراي اسلامي سهند راه اندازي گردد و همچنين گزارش عملكرد يك ماهه كاري شورا جهت اطلاع رساني به عموم شهروندان تهيه و در اختيار عموم مردم قرار گيرد.

 

7- طبق بند (2) صورتجلسه فوق العاده مورخه 30/6/92 درخصوص انتخاب نمايندگان كميسيونهاي داخلي شورا براي مدت يكسال شمسي ، بعد از رأي گيري اعضاي كميسيون به قرار زير انتخاب شدند:

 

- خانم زينب شرفي مسئول كميسيون فرهنگي شورا 

 

- آقاي دكتر علي علمي مسئول  كميسيون عمراني شورا

 

- خانم سميه عبادي مسئول كميسيون برنامه ريزي و بودجه شورا

 

- آقاي خليل عبادي مسئول كميسيون خدمات شهري شورا

 

8- طبق بند (3) صورتجلسه فوق العاده مورخه 30/6/92 درخصوص انتخاب نماينده‌ي شوراي اسلامي شهر سهند در شوراي شهرستان بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء جناب آقاي فرامرز كارآموز به مدت يكسال انتخاب شدند.

 

9- طبق بند (4) صورتجلسه فوق العاده مورخه 30/6/92 درخصوص انتخاب نمايندگان شوراي اسلامي جهت شركت در كميسيونهاي ماده صد بدوي و تجديد نظر بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء جناب آقاي خليل عبادي به عنوان نماينده شورا در كميسيون بدوي ماده صد و  جناب آقاي دكتر علي علمي به عنوان نماينده شورا در كميسيون تجديد نظر ماده صد  انتخاب گرديدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی