منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 

1- طبق بند (1) صورتجلسه شماره پنج مورخه92/7/8 موضوع نامه‌هاي رسيده از شهروندان با شماره هاي 272-92/5/22و 37-92/6/21و79-92/7/7 بعد از بررسيهاي لازم مقرر گرديد شهرداري درمورد اتلاف سگهاي ولگرد در سطح شهر به صورت ماهانه با اطلاع رساني قبلي اقدام لازم را معمول دارد. همچنين شهرداري موظف مي‌باشد با توجه به ضرورت رعايت اصول ايمني و بهداشت شهروندان در مسير فاضلاب شهري جهت اطلاع‌رساني عمومي تابلوهاي هشدار با رعايت حدفاصل لازم در مكان فوق جانمايي و نصب گردد.

 

2- طبق بند (2) صورتجلسه شماره پنج مورخه 92/7/8موضوع تفويض انجام معاملات مندرج در بودجه مصوب سال مالي 1392 با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها تا مبلغ 50/000/000ريال به شهردار تصويب گرديد.

 

3- طبق بند (7) صورتجلسه شماره پنج مورخه 92/7/8موضوع بررسي نامه‌هاي رسيده از شهرداري درخصوص تجليل از ايثارگران و جانبازان در هفته دفاع مقدس و آتش نشانان عزيز با اكثريت آراء به تصويب رسيد.

 

4- طبق بند (8) صورتجلسه شماره پنج مورخه 92/7/8 موضوع ارسال گزارش كتبي شهرداري از پروژه هاي عمراني درحال احداث و نيمه تمام شهرداري به دفتر شورا جهت بررسيهاي كارشناسي و اتخاذ تصميمات لازم

 

5- طبق بند (9) صورتجلسه شماره پنج مورخه92/7/8 موضوع درخواست شهروندان مبني بر اختصاص يك دستگاه ميني بوس از سوي شهرداري جهت ارائه سرويس به شهروندان در روزهاي پنج شنبه هر هفته به مسير سهند- وادي رحمت و بالعكس به تصويب رسيد.

 

6- طبق بند (1) صورتجلسه شماره شش مورخه92/7/15 موضوع حمايت از ادامه فعاليت انجمن ها و گروه هاي فعال در زمينه‌ي ترك اعتياد با حمايت از برگزاري اين كلاسها در شهر سهند مقرر شد شهرداري از برگزاري اين كلاسها حمايت نمايد.

 

7- طبق بند (2) صورتجلسه شماره شش مورخه92/7/15 موضوع تصويب پرداخت مبلغ50/000/000ريال جهت پارتيشن بندي ساختمان نيروي انتظامي سهند از سوي شهرداري و همچنين تصويب پرداخت10/000/000ريال از حساب شورا بدين منظور  

 

8- طبق بند (3) صورتجلسه شماره شش مورخه92/7/15 موضوع تصويب پرداخت هزينه هاي مربوط به سرشماري مجدد آمار خانوار و جمعيت شهر سهند از سوي شهرداري و اقدام جهت انعقاد قرارداد با ارگان ذيربط

 

9- طبق بند (4) صورتجلسه شماره شش مورخه92/7/15 وپيرو بند (3) صورتجلسه شماره چهار مورخه92/6/30 موضوع معرفي آقاي فرامرز كارآموز به عنوان نماينده شوراي شهر سهند در شوراي شهرستان، با معرفي ايشان تا پايان دوره چهارم شورا براي مدت چهار سال موافقت گرديد. 

 

10- طبق بند (5) صورتجلسه شماره شش مورخه92/7/15 موضوع بررسي نامه هاي رسيده از شهروندان با شماره‌هاي ورود به دفتر 115 و 116 و 117 هر سه به تاريخ92/7/15درخواست مرمت و بازسازي پياده‌رو و احداث سرعت گير در جلوي مجتمع‌ها و نصب تابلوهاي موقت، مقرر شد شهرداري بررسي و اقدامات لازم را معمول دارد.   

 

11- طبق بند (6) صورتجلسه شماره شش مورخه 92/7/15در مورد توضيحات پيمانكار و مهندس طراح ساختمان اداري و پارك، مقرر شد شهرداري در اين خصوص گزارشات و پاسخهاي دقيق خود را به صورت مكتوب به دفتر شوراي اسلامي ارسال دارد.

 

12- طبق بند (1) صورتجلسه شماره هفت مورخه 92/7/21موضوع خريد نمك تا سقف مبلغ دويست ميليون ريال براي شهرداري جهت استفاده در فصل زمستان به تصويب رسيد.

 

13- طبق بند (4) صورتجلسه شماره هفت مورخه 92/7/21درخواست شركت تلاش سرخ آذربايجان مبني بر تمديد قرارداد مدت اجاره با اكثريت آراء مقرر شد شهرداري در اسرع وقت نسبت به تخليه‌ي مكان مورد اجاره شركت در سررسيد اتمام قرارداد اقدام نموده و نسبت به واگذاري آن از طريق برگزاري مزايده اقدامات لازم را بعمل آورد.

 

14- طبق بند (5) صورتجلسه شماره هفت مورخه 92/7/21در راستاي شكايات و اعتراضات تلفني و حضوري ساكنين محترم فاز سه درمورد عدم روشنايي خيابان مسير فاز 3 (از ابتداي پمپ CNG تا تقاطع غيرهمسطح فاز سوم) كه ساكنان آن منطقه را با مشكلات جدي مواجه نموده، مقرر شد فرماندار محترم شهرستان نسبت به حل اين مشكل دستورات لازم را در راستاي مساعدت و پيگيري از مراجع مربوطه صادر نمايند.

 

15- طبق بند (6) صورتجلسه شماره هفت مورخه92/7/21  در مورد كليه‌ي پروژه هاي عمراني شهرداري از قبيل (ساختمان اداري، پارك مهر، سالن چند منظوره، ساختمان آتش نشاني) مقرر شد جهت تامين دليل توسط كارشناسان رسمي دادگستري درمورد تطابق آنها با قراردادهاي منعقده توسط شهرداري اقدام شود.

 

16- طبق بند (7) صورتجلسه شماره هفت مورخه92/7/21درمورد بيلان درآمد و هزينه شش ماهه اول سال 1392 شهرداري سهند مقرر شد بيلان مربوطه جهت بررسي كارشناسي و اعلام نظر به كارشناس رسمي دادگستري و يا استانداري ارجاع شود.

 

17- طبق بند (4) صورتجلسه شماره هشت مورخه 92/7/29 موضوع استقرار جايگاه سريع‌النصب بنزين و گازوئيل توسط شهرداري سهند مقرر شد مجري طرح جهت ارائه توضيحات لازم به اعضاي شورا در جلسه‌ي شورا حضور يابند.

 

18- طبق بند (6) صورتجلسه شماره هشت مورخه92/7/29 موضوع واگذاري بازارچه پشت شركت گاز، مقرر شد شهرداري نسبت به برگزاري مزايده با قيمت مبناء ماهانه19/000/000 ريال به مدت يكسال برابر آيين نامه مالي و مقررات شهرداري اقدام نمايد.

 

19- طبق بند (7) صورتجلسه شماره هشت مورخه 92/7/29  واگذاري غرفه‌هاي ميوه و تره بار در محل هاي مذكور (محله يك، ميدان مادر، نگين، مساكن مهر) مقرر شد كانكس‌هاي مورد نظر با ده ميليون ريال رهن و مبناي اجاره ماهانه يك ميليون ريال به مدت دو سال بصورت دريافت اجاره‌ي يكساله در اول از طريق مزايده واگذار گردد.

 

20- طبق بند (8) صورتجلسه شماره هشت مورخه92/7/29 موضوع اخذ مجوز براي حفاري و جانمايي انواع سازه هاي تبليغاتي شركت رسا، با توجه به عدم رعايت مفاد قرارداد مقرر گرديد شهردار محترم به همراه نماينده شركت مذكور در جلسه شورا جهت ارائه توضيحات لازم در دفتر شورا حضور يابند.  

 

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی