منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 

1- نامه رسيده از شهرداري به شماره 9166  مورخه 92/10/23  درخصوص تعرفه عوارض محلی پس از بحث و بررسی تعدادی از بندهای دفترچه پیشنهادی دریافت درآمد و مخارج شهرداری در سال 93 ضمن بررسی در چندین جلسه مختلف و جلسات داخلی شورا در مورخه‌هاي 92/10/21 و 92/10/22 و 92/10/25 و 92/11/2 مقرر گردید تغییرات و نظرات ارائه شده جهت تصويب نهايي از طرف شورا به شهرداری اعلام گردد.

2- درخصوص نامه شماره 8191 مورخه 92/9/24 از شهرداری   درخصوص کاهش عوارض اخذ پروانه ساختمانی تا 15 درصد و کاهش عوارض جرایم ماده صد تا 25 درصد به شرط پرداخت نقدی به حساب شهرداری،  بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء از دوازدهم بهمن تا پایان سال جاری 1392 موافقت گردید.

3-نامه رسيده از فرمانداری به شماره 6634/1/1123 مورخه 92/10/30 در مورد هزینه های اجرای سرشماری مجدد شهر سهند با استناد به صورتجلسه های شماره های 3 مورخه 92/6/27 و 6 مورخه 92/7/15 شورای اسلامی سهند، شهرداری آماده عقد قرارداد جهت اجرای سرشماری مجدد آمار خانوار و جمعیت شهر سهند به مبلغ 800/000/000 ریال (هشتاد میلیون تومان) می‌باشد .

4- در خصوص نامه ثبت شده در دفتر  به شماره 364  مورخه 92/10/15  درخصوص مشکلات روشنایی خیابان و محلات تعاونی یک ایدم ، مقرر شد عین نامه جهت اقدامات لازم و اساسی به اداره برق ارسال گردد.

5- در خصوص بررسی دفترچه تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات 1393 شهرداری سهند بعد از بحث و بررسی لازم در جلسات متعدد داخلی شورا با حضور کارشناسان محترم واحد درآمد و امور مالی ، النهایه دفترچه تعرفه عوارض  محلی سال 1393 شهرداری سهند در 53 ماده بنا به پیشنهاد شماره 9166 مورخه 92/10/23 شهرداری به تصویب رسید.

6-نامه رسیده از شهرداری به شماره 9805 مورخه 92/11/8 درخصوص برقراری خط مینی بوسرانی در مسیر شهر جدید سهند و وادی رحمت تبریز مقرر گردید شهردار محترم قیمت پیشنهادی مسیر فوق را به دفتر شورا جهت تصمیمات بعدی ارسال دارد.

7- نامه رسیده از شهرداری با شماره 9518 مورخه92/11/1 درخصوص ساماندهی، نوسازی و بهسازی سن خودروهای مسافربری شخصی مقرر گردید با توجه به افزایش جمعیت و عدم توان شهرداری درخصوص خرید خودروهای مدل بالا ، مقرر شد خودروهای موجود طبق روال قبلی به خدمات دهی خود به مردم فهیم سهند ادامه دهند.

8-مقرر شد شهردار محترم کلیه مزایده ها و مناقصات و تمامی آگهی های برگزار شده توسط شهرداری را از طریق اداره کل ارشاد اسلامی در قالب آگهی های (م_الف) در دو نشریه چاپ و به صورت بنر در سطح شهر اطلاع رسانی کند .

9- در مورد نامه ثبت شده به شماره 365 مورخه92/10/15 از سازمان نظام مهندسی  درخصوص واگذاري زمين از شركت عمران با كاربري اداري به شعبه نظام مهندسی سهند ، با توجه به نياز مبرم و ضروري شهر سهند به مجموعه نظام مهندسي، بعد از بحث و  بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد نامه اي در اين راستا تنظيم و به شركت عمران سهند و فرمانداري شهرستان ارسال تا مساعدت ها و همكاري هاي لازم بعمل آورند.

 10- نامه ثبت شده به شماره 476 مورخه 92/11/14 از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسکو درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری  برنامه هاي كميته قرآني و تشكل‌هاي مردمي  با اكثريت آراء مقرر گرديد در صورت تامين اعتبار از محل ماده 17 شهرداري پرداخت گردد.  

 11- در مورد نامه ثبت شده به شماره 477 مورخه 92/11/15 از اهالي ساكن مجتمع نگين در خصوص مشكلات رسيده  مقرر گرديد شهردار محترم  در اسرع وقت اقدام لازم معمول و گزارش آن را به دفتر شورا ارسال نمايد .

12- نامه ثبت شده به شماره 475 مورخه 92/11/14 ازدانشگاه صنعتي سهند در خصوص برگزاري دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران با حضور ميهمانان از دانشگاه سهند مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد جلسه مشترك بين دانشگاه سهند ، شهرداري  سهند و شركت عمران برگزار گردد. 

13- نامه ثبت شده به شماره 474  مورخه 92/11/14 از آستان مقدس امام زاده سيد حسين درخصوص مساعدت مالي  مقرر گرديد نامه رسيده جهت مساعدت مالي به شهرداري ارسال گردد.

14- نامه ثبت شده با شماره 501 مورخه 92/11/21 از شهروندان درخصوص مساعدت شهرداري جهت زیباسازی داخلی مجتمع مسکونی سهند و نامه شماره 512 مورخه 92/11/23 از ساكنين مجتمع مسكوني درخصوص ارسال مشکلات مجتمع کوثر 7 ، مقرر گرديد شهرداري نسبت به نامه هاي رسيده اقدام لازم معمول و گزارشات را به دفتر شورا جهت اطلاع ارسال نمايد. 

تصویر تصادفی

jahesh tolid 1.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی