منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

1- نامه شماره 10292- 3/10/93 رسیده از شهرداری درخصوص تاسیس سازمان حمل و نقل همگانی در شهر سهند بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به تصویب رسید.

2- نامه شماره 10294- 3/10/93 رسیده از شهرداری  در خصوص برنامه های کاری شهرداری برای سالن ورزشی تحویلی از شرکت عمران، بعد از بحث و بررسی مقرر گردید با مبلغ 15 هزار تومان برای هر تایم ورزشی  با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 

3- نامه شماره 10294- 3/10/93 رسیده از شهرداری  در خصوص برنامه های کاری شهرداری برای سالن ورزشی تحویلی از شرکت عمران، بعد از بحث و بررسی مقرر گردید با مبلغ 15 هزار تومان برای هر تایم ورزشی  با اکثریت آراء به تصویب رسید.

 

4- نامه شماره 920- 10/10/93 ثبت شده در دفتر شورا از خانم زینب شرفی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در خصوص آسیبهای اجتماعی در شهر  بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء مقرر گردید شهرداری در این خصوص اطلاع رسانی نماید. 

5-  نامه رسیده  به شماره 10137 - 26/9/ 93  از شهرداری درخصوص مدت زمان و چگونگي استقرار  بانك شهر در ساختمان شهرداري سهند، بعد از بحث و بررسي  با اکثریت آراء با استقرار شعبه بانک شهر در محل مذکور موافقت گردید. 

6- نامه رسیده  به شماره 485/س (4-17-13) مورخه 23/9/ 93  از آموزشكده فني و حرفه اي سما سهند در خصوص پيشنهاد اولين خيابان غربي ميدان شهرداري به نام سما يا دانشگاه ،  بعد از بحث و بررسي با اکثریت آراء مقرر گردید تمامی کوی به نام کوی دانشگاه سماء نامگذاری گردد.

7- نامه رسیده  به شماره 10481 -  8/10/ 93  از شهرداری درخصوص قيمت پيشنهادي اخذ عوارض از ميني بوسهاي يارانه اي و خصوصي با قيمت پيشنهادي ماهانه -/000/500  ريال (پنجاه هزار تومان) ، بعد از بحث و بررسي مقرر گردید با توجه به پایان سال، در دفترچه عوارض محلی سال 94 پیش بینی گردد و با نامه فوق مخالفت گردید..

8- نامه رسيده به شماره 7068/1/1123 - 1/10/93  از فرمانداري اسكو درخصوص بند 4 صورتجلسه مورخه 29/9/93 شوراي نامگذاري اماكن و معابر شهرستان، بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد نامه ای به شرکت عمران جهت معرفی اماکن نام گذاری نشده ارسال شود تا اماکن نامکذاری نشده توسط شرکت عمران معرفی شوند.

9- نامه رسیده به شماره 10765- 15/10/93 از شهرداری درخصوص برگزاري مزايده آزاد عمومي واگذاري استيجاري تبليغات سازه ورودي تقاطع غيرهمسطح شهر سهند، بعد از بحث و بررسي با اکثریت آراء با قيمت پايه ماهانه -/000/000/40 ريال به مدت يكسال موافقت گرديد.  

10- نامه رسیده  به شماره 25184/ش/ الف مورخه 11/10/93 از شوراي اسلامي استان آ.ش در خصوص ارسال يك نسخه از تفاهم نامه استاني منعقده في مابين شوراي اسلامي استان با بانك توسعه تعاون استان، بعد از بحث و بررسي با اکثریت آراء مقرر گردید شهردار محترم مكاتبات لازم را به صورت كارشناسي با بانك توسعه تعاون بعمل آورد و بعد از نهايي شدن مكاتبات، گزارشات لازم را جهت تصميم گيري به دفتر شورا ارسال نمايد.

11- با توجه به ساخت و سازهاي خلاف و غيرقانوني در سطح شهر و عملكرد ضعيف شهرداري و واحد تخلفات در اين شهر، بعد از بحث و بررسي مقرر گرديد شهردار محترم نسبت به ساماندهي واحد تخلفات در جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز اقدامات قاطع و جدي اعمال و نتيجه‌ي تغييرات و اقدامات انجام گرفته را در اسرع وقت به دفتر شوراي اسلامي ارسال دارند.

12- نامه رسیده به شماره 920- 10/10/93 از كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي در خصوص آسيب هاي اجتماعي در شهر سهند، بعد از بحث و بررسي با اكثريت آراء مقرر گرديد فرهنگسراي شهرداري هماهنگيهاي لازم را با مديران مدارس جهت شركت خانواده ها در اين كلاسها (جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي) بعمل آورند.

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی