منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

نام و نام خانوادگی : جلیل شیخعلی زاده

سمت : سرپرست واحد شهرسازی

تاریخ تولد : 1360

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تصویر تصادفی

jahesh tolid 1.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی