منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

پیرو مصوبات شورای محترم ترافیک شهرستان و پیگیری اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری و شرکت عمران شهر سهند راه اندازی آزمایشی ۲ دستگاه اتوبوس جهت تسهیل ایاب و ذهاب ساکنین محترم فاز ۴ از سطح فاز۴ تا ورودی شهر ، روبروی درمانگاه راه اندازی شد  که با نصب ایستگاه و جایگاه مسافردر روزهای آتی بصورت رسمی با حضور مسئولین افتتاح و بهره برداری خواهد شد .

#روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر سهند

تصویر تصادفی

ghasem.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی