منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

شهرداری سهند در نظر دارد سالن چند منظور ورزشی شهرداری شهید باکری این شهرداری را طبق شرایط مندرج در این اگهی بصورت مزایده واگذار نماید .

تاریخ خبر : 98.6.13 //روابط عمومی 

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی