منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

در نشست شهردار سهند با رئیس اداره مدیریت خطر و  پدافند غیر عامل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر لزوم تدوین طرح جامع مدیریت بحران و شناسایی کانون های خطر تاکید شد.مهندس نظامی در این نشست با اشاره به جمعیت ۱۴۰ هزار نفری سهند بر ضرورت مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت آمادگی در مواقع ضروری تاکید کرد و افزود: لازم است برنامه ها و مصوبات اتخاذ شده در ستاد مدیریت بحران اجرایی و عملیاتی شده و از تمام ظرفیت های موجود ادارات در جهت مدیریت مطلوب بحران استفاده نمائیم.

بهروز محمد علیزاده رئیس اداره مدیریت خطر و پدافند غیر عامل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم بر لزوم تدوین نقشه جامع خطر و برنامه عملیات خطر در شهر سهند  تاکید کرد و گفت:با توجه به نوپا بودن شهر سهند و افزایش روز افزون جمعیت لازم است نقاط خطر آفرین و حادثه خیز شناسایی و نسبت به طرح برنامه و مدیریت بحران در مواقع ضروری اقدام شود.

دکتر اکبر آهکی رئیس شورای اسلامی سهند نیز از آمادگی شورای اسلامی سهند برای عملیاتی نمودن مصوبات مدیریت بحران خبر داد و تصریح کرد :برای نجات انسانها و افزایش ضریب ایمنی افراد جامعه با تمام توان در خدمت مدیریت بحران هستیم.

تاریخ تنظیم خبر۹۸.۲.۱۵

تصویر تصادفی

ghasem.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی