منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

به مناسبت روز جانباز  مهندس نظامی شهردار سهند  و ریاست شورای اسلامی از دو جانباز سرافراز دوران هشت سال دفاع  مقدس شهر سهند تجلیل کردند.

//روابط عمومی شهرداری سهند//

تصویر تصادفی

ghasem.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی