منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

نکات ایمنی و آشنایی با فعالیتهای آتش نشانی به دانش آموزان مدارس سهند توسط آتش نشانان شهرداری شهر سهند آموزش داده شد.نظامی شهردار سهند گفت:در راستای اجرای برنامه های طرح جامعه ایمن و مروج سلامت ،برنامه های آموزشی و ارتقاء آگاهی شهروندان سهند در دستور کار قرار گرفته و آموزش موارد ایمنی به دانش آموزان یکی از این برنامه ها میباشد که با همکاری آموزش و پرورش در مدارس سهند به مرحله اجرا در می آید.

تاریخ تنظیم خبر۹۸.۱.۲۵//روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند

 

//روابط عمومی شهرداری سهند//

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی