منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو به همراه مهندس نظامی شهردار سهند در مکانهای مخاطره آمیز ودرکنار نیروهای زحمت کش وخدوم آتش نشانی وخدماتی شهر سهند دربارندگی بامداد روز دوشنبه ساعت ۱/۳۰ دقیقه مورخه ۹۸/۱/۱۲ حضور یافته وضمن  تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی عوامل شهرداری سهند همچنان بر آمادگی کامل نیروهای امدادی تا پایان حالت اضطراری در منطقه تاکید کرد.

//روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند//

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی