منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

بازدید ازمحل آرامستان شهر سهند وبررسی برخی ازمشکلات موجود وهم فکری برای رفع آنها با حضور دکتر محمدزاده فرمانداراسکو ؛مهندس نظامی شهردار و آقایان آهکی و وکیلی  اعضای شورای اسلامی سهند ساعت ۱۷/۳۰ مورخ ۹۷/۱۱/۱۴

 

//روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سهند//

تصویر تصادفی

ghasem.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی